Regulaminy

Zapoznaj się dokładnie z treścią regulaminów.

Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku

Regulamin Klasyfikacji Generalnej o Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej

Regulamin Lego Sumo

Regulamin Lego Minisumo

Regulamin Lego Linefollower

Regulamin Lego Dragster

Regulamin Lego Walkingbot

Regulamin Lego Bear rescue